AVRUPA NE YAPMALI!

Konuya başlık yaptığımız soru; belli bir yaşam düzenine, konforuna ve insanoğlunun kısa yaşam sürecinde, standartlarında ki istikrarına, güvence olarak bakan, ortalama AB vatandaşının gündemine sığınmacı akını ile oturmuş bulunuyor. AB`nin merkezi dışında kalan; Polonya, Macaristan,Hırvatistan, Sırbistan gibi çeper ülkelerin ekonomik kriz icinde olmaları, ülkelerinde yükselen sosyal tepkilerin baskısıyla, bu ülkelerin […]